خدمات آموزشی

اولویت اصلی ما 
رشد شماست...

مجموعه فرهنگی آموزشی خواجه نصیر با نزدیک به دو دهه تجربه موفق در آموزش علمی و فرهنگی دانش آموزان از مقطع پیش دبستانی تا پیش دانش گاهی با هدف اموزش موثر و تربیت دانش آموزان متعهد و توانمنددر راستای رضایتمندی دانش آموزان و والدین محترم آنها گامهای موثر را برداشته است. 

کلاس های آنلاین شعبه سه ابتدایی خواجه نصیر


کلاس سوم ۱

دبستان خواجه نصیر شعبه 3

جهت ورود به کلاس آنلاین کلاس سوم ۱ دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

کلاس سوم ۲

دبستان خواجه نصیر شعبه 3

جهت ورود به کلاس آنلاین کلاس سوم ۲ دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

کلاس چهارم ۱

دبستان خواجه نصیر شعبه 3

جهت ورود به کلاس آنلاین کلاس چهارم۱ دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

کلاس چهارم ۲

دبستان خواجه نصیر شعبه 3

جهت ورود به کلاس آنلاین کلاس چهارم ۲ دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

کلاس پنجم

دبستان خواجه نصیر شعبه 3

جهت ورود به کلاس آنلاین کلاس پنجم دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

کلاس ششم

دبستان خواجه نصیر شعبه 3

جهت ورود به کلاس آنلاین کلاس ششم دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

برای دریافت جزئیات بیشتر با کارمندان ما تماس بگیرید

دبیرستان خواجه نصیر از سال 1370 کار خود را شروع کرده و تاکنون افتخارات زیادی را در این زمینه کسب کرده است 

مجموعه خواجه نصیر

مجموعه فرهنگی آموزشی خواجه نصیر با نزدیک به دو دهه تجربه موفق در آموزش علمی و فرهنگی دانش آموزان از مقطع پیش دبستانی تا پیش دانش گاهی با هدف اموزش موثر و تربیت دانش آموزان متعهد و توانمنددر راستای رضایتمندی دانش آموزان و والدین محترم آنها گامهای موثر را برداشته است. 

جهت ورود به کانال واتساپ مدرسه کلیک کنید


© 2020 Netkar Institute, All Rights Reserved