خدمات آموزشی

اولویت اصلی ما 
رشد شماست...

دبیرستان خواجه نصیر از سال 1370 کار خود را شروع کرده و افتخارات زیادی را در زمینه های علمی و آموزشی کسب کرده است.

کلاس های آنلاین شعبه سه ابتدایی خواجه نصیر


حدیثه عظیمی

آموزگار پایه اول

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم حدیثه عظیمی دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

مریم شیری

آموزگار پایه چهارم دو

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم مریم شیری دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

پری جعفری

آموزگار پایه اول

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم پری جعفری دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

فاطمه محمدظاهری

آموزگار تخصصی پنجم و ششم

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم فاطمه محمد ظاهری دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

شهلا فعله گری

آموزگار پایه دوم

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم شهلا فعله گری دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

فائزه افشار

آموزگار تخصصی پنجم و ششم

جهت ورود به کلاس آنلاین سرکار خانم فائزه افشار دکمه ورود به کلاس را بزنید تا وارد شوید

برای دریافت جزئیات بیشتر با کارمندان ما تماس بگیرید

دبیرستان خواجه نصیر از سال 1370 کار خود را شروع کرده و تاکنون افتخارات زیادی را در این زمینه کسب کرده است