ورزشی

فرهنگی-پرورشی

آموزشی

بهداشتی

پژوهشی

مجموعه خواجه نصیر

مجموعه فرهنگی آموزشی خواجه نصیر با نزدیک به دو دهه تجربه موفق در آموزش علمی و فرهنگی دانش آموزان از مقطع پیش دبستانی تا پیش دانش گاهی با هدف اموزش موثر و تربیت دانش آموزان متعهد و توانمنددر راستای رضایتمندی دانش آموزان و والدین محترم آنها گامهای موثر را برداشته است. 

جهت ورود به کانال واتساپ مدرسه کلیک کنید


© 2020 Netkar Institute, All Rights Reserved