یک مدرسه" یک تیم

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی دبیران ارجمند را می توانید در لینک زیر بیابید.

کلاس های آنلاین

شما میتواند با ورود به این صفحه لینک کلاس های آنلاین دبیران را بیابید و برای پیدا کردمن نام دبیر خود از جستجو در منو استفاده کنید

خدمات شعبه یک ابتدایی خواجه نصیر به شما

آماده سازی

شروع سال تحصیلی

آماده سازی بستر فیزیکی دبستان جهت شروع سال تحصیلی موفق . استفاده از معاونین جهت پشتیبان آموزشی و رصد و پیگیری روند آموزشی
)حضوری مجازی( دانش آموزان

آزمون ماهانه

پیک آدینه

استفاده از پیک آدینه و آزمون های ماهانه جهت تثبیت یادگیری دانش
آموزان

کارکنان مجرب

متخصص و برجسته

بهره گیری از کارکنان مجرب ،متخصص و برجسته و انعقاد قراردادبا
ایشان . تشکیل جلسات هم اندیشی ،دانش افزایی کارکنان قبل از شروع سال
تحصیلی

رعایت بهداشت

عملکرد موفق

رعایت ایمنی و بهداشت دبستان با نصب دستگاه ضدعفونی کننده در
ورودی دبستان توجه و تمرکزبررعایت بهداشت فردی و جمعی با توجه به
بیماری کووید 9

ثبت نام

ثبت نام سریع

ثبت نام دانش آموزان باحضور اولیاءو تکمیل فرم ثبت نام در سریع ترین
زمان

تعلیم و تربیت

برای کسب موفقیت

توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در امر تعلیم و تربیت . اجرای برنامه های پرورشی و مناسبت های ملی و مذهبی جهت تقویت
باورهای دینی و ملی دانش آموزان

ما خواجه نصیر هستیم و شما را به اوج میرسانیم...

هدف اصلی مجمموعه خواجه نصیر تربیت و تحصیل دانش آموزان در زمینه های علمی و فرهنگی میباشد و در این زمینه قدم های بزرگی را برداشته است.

60+


دوره آموزشی آنلاین و آفلاین

10


دبیران نمونه کشوری

1,000+


قبولی دانشگاه های دولتی 

واحد مشاوره ، تربیت بدنی و پرورشی

مطالب مربوط به مشاوره و تربیت بدنی پرورشی این واحد آموزشی را میتوانید در مطالب زیر ببینید و با کلیک بر روی هریک از ان ها مطالب را به طور کامل بخوانید.

سرگرمی و زنگ تفریح