اندیشه را نمی آموزیم، چگونه اندیشیدن را یاد می دهیم...

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی دبیران ارجمند را می توانید در لینک زیر بیابید.

کلاس های آنلاین

شما میتواند با ورود به این صفحه لینک کلاس های آنلاین دبیران را بیابید و برای پیدا کردمن نام دبیر خود از جستجو در منو استفاده کنید

خدمات شعبه در ساحت های آموزشی – کلاس آنلاین – سطح علمی – مشاوره و ... ، در رضایتمندی به عمل آمده از والدین در سطح بالایی قرار دارد . همچنین این دبستان ،در راستای فرایند اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی دانش آموزان خود برخی ازاهداف خود را به شرح زیراعلام میدارد :

1- اعتماد به نفس وخود باوری در دانش آموزان 

2- اندیشه ورز و هدفمند، پرسشگر، کنجکاو و خلاقانه

3- نقاد،مطالبه گر، نقدپذیر و منطقی و آگاه به رابطه حق و تکلیف

4- آرمانخواه (حق طلب، ستم ستیز ،حامی ستمدیده ، میهن پرست ، دوستدار طبیعت و حامی محیط زیست  )

5- پرورش نظم پذیری و توانمندی و سازگاری با محیط و شرایط سخت ،و  مسئولیت پذیری (فردی واجتماعی )

6- راستگو، مهربان ،با انصاف وعادل

7- شجاع ،خطر پذیر ،شکیبا ومقاوم در برابر سختی ها و هیجان های معنوی

8- دارای توان کنترل خشم و احترام به دیگران

9- دارای توان مقابله اضطراب ، تروما وفقدان و...

10- عاشق میهن و همیهنان خود و فداکاری برای آ نان

11-دارای اعتماد به نفس و خود باوری مثبت

12- دارای عزت نفس و احساس خود ارزشمندی

13- نظم پذیر و توانکمد و سازگار با محیط و شرایط سخت ،مسئولیت پذیر (فردی و اجتماعی )

14- روحیه همدلی و همکاری گروهی

15- روحیه تعامل وگفتگو و توانا در برقراری ارتباط با همسالان

16- دارای استعداد تحمل نظرهای مخالف خود

17- امیدواری  به خود وآ ینده وحفظ روحیه ی  تلاشگر

18 -آ گاه از نیازهای اولیه و ثانویه (مادی و معنوی ) خود

19- با توانایی در برقراری روابط اجتماعی ونیز فردی چهره به چهره

20 -مستقل وقادر به انجام امور شخصی خود و پاسخ منفی به امور منفی

21- توانا در تصمم گیری و حل مسئله

22- برخوردار از سواد رسانه ای به ویژه رسانه های نو پدید

ما خواجه نصیر هستیم و شما را به اوج میرسانیم...

هدف اصلی مجمموعه خواجه نصیر تربیت و تحصیل دانش آموزان در زمینه های علمی و فرهنگی میباشد و در این زمینه قدم های بزرگی را برداشته است.

60+


دوره آموزشی آنلاین و آفلاین

10


دبیران نمونه کشوری

1,000+


قبولی دانشگاه های دولتی 

واحد مشاوره ، تربیت بدنی و پرورشی

مطالب مربوط به مشاوره و تربیت بدنی پرورشی این واحد آموزشی را میتوانید در مطالب زیر ببینید و با کلیک بر روی هریک از ان ها مطالب را به طور کامل بخوانید.

سرگرمی و زنگ تفریح