دعوت به همکاری

مجتمع فرهنگی آموزشی خواجه نصیر ،جهت تکمیل کادر تخصصی در کلیه مقاطع تحصیلی اقدام به جذب نیرو می نماید .لذا از افراد علاقمند ،خلاق و آشنا با نرم افزار های آموزشی با مدرک تحصیلی مرتبط ( حد اقل لیسانس )،دعوت می گردد جهت مصاحبه فرم زیر را تکمیل نمایند.شایان ذکر است اصالت فرم شما با ارائه مدارک در روز مصاحبه تایید می گردد.

تکمیل فرم متقاضیان

"تکمیل فرم متقاضیان"

Invalid Input
/ / Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid InputInvalid Input
Invalid Input
Invalid Input