درباره شعبه یک ابتدایی خواجه نصیر مرکز آموزش آنلاین در همه مقاطع تحصیلی

مجموعه مدارس خواجه نصیر در اواخر دهه شصت و با رویکرد آموزشی در راستای پرورش فعالیت خود را آغاز کرد.

انسان احسن مخلوقات عالم است و بین نژادها، اقوام و طوایف مختلف تفاوتی وجود ندارد و کسی را بر کسی جز به تقوا، برتری نیست.
اسلام و دیگر ادیان الهی برای خوشبختی و همزیستی مسالمت ­آمیز انسان موضوعیت یافته است، پس مسلمان بودن مسئولیت ­آور است نه محملی برای برتری جویی.
ایران، مأمن و وطن ما، سرزمینی برای باهم زیستن و استفاده مشترک از مواهب آن است. آبادانی، سرافرازی و سربلندی آن سعادت عمومی به همراه دارد و با سربلندی و خوشبختی سایر سرزمین­ ها و اقلیم ­ها مغایرتی ندارد.

از این روی و باور آنکه نزدیک­ ترین راه تقرب به رب قادر لایزال، خدمت به خلق اوست و ایمان آن که کاراترین راه خدمت به خلق و اعتلای اسلام ناب و تضمین آزادی و استقلال میهن­مان ایران عزیز و تداوم پیشرفت و سرافرازی آن، به پرورش نسل­ های توانا، خودباور، موفق، مسئول، مومن و متعهد و میهن ­دوست منوط است، بنیاد را بر آن داشت تا ضمن ارائه خدمات متعدد بشر دوستانه دیگر، مجتمع فرهنگی آموزشی خواجه نصیر را تاسیس کند.

اهداف مجموعه خواجه نصیر


آموزش مجازی و حضوری

بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نو ارتباطی و اطلاعاتی جهت آموزش مجازی و حضوری . بکارگیری روش های فعال و نوین تدریس با توجه به شیوه های متنوع آموزشی و گروه های مختلف دانش آموزی

پیشرفت اخلاقی و اعتقادی

برقراری فضای مناسب آموزشی جهت پیشرفت اخلاقی و اعتقادی . تقویت حس مسئولیت پذیری و ایجاد انگیزه و هدف با توجه به تفاوت های فردی هر دانش آموزمختلف

محیطی لذت بخش

ایجاد محیطی لذت بخش و به دور از استرس درمحیطی شاد ونشاط آور

افزایش مهارت ها

توسعه یادگیری گروهی و خلاق و روش های نوین و فعال تدریس در راستای افزایش مهارت ها و نگرش های مورد نیاز برای زندگی درعصر حاضر و آینده

بهداشت فردی و گروهی

پایش مستمر کیفیت ارتباط و تعامل دانش آموزان بامعلمان و کنترل مستمر ومداوم جریان آموزش دانش آموزان درمواقع بحران ظهور بیماری نوپدید مثل کرونا و مجازی شدن آموزش . آموزش مسائل بهداشت فردی و گروهی

ایجاد علاقه

نقش الگویی مدیر ،معاونین و آموزگاران با داشتن رفتارمثبت (رابطه صمیمی و مطلوب با دانش آموزدرجهت ایجاد علاقه برای هر دانش آموز)

آیا آماده هستید که با ما
به اوج قله برسید؟

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره مجموعه و پیوستن به دانش آموزان موفق این مجموعه با ما تماس بگیرید .